Handelsbetingelser

Firma

Eurotrees Denmark
Telefon: +45 7552 6229
Mobil: +45 2280 4404
Fax nr.: 75523329
CVR nr.: 27089054
Email: pj@eurotrees.dk
www.eurotrees.dk

Aftalegrundlaget

Alle tilbud angives på grundlag af nærværende handelsbetingelser. Fravigelse af betingelserne gælder kun når dette i tilbudet eller andet materiale skriftligt er angivet på hvilke punkter de almindelige handelsbetingelser er fraveget.

Personlige oplysninger

De personlige oplysninger vi registrerer er: navn, adresse og evt. e-mail. Registreringen sker med det formål at kunne levere varen til dig. Hvis du oplyser en alternativ leveringsadresse, bliver denne også registreret.

Der registreres ikke andre personfølsomme oplysninger, og oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

Priser pr. enhed

Alle priser er angivet ex. moms i DKK pr. enhed ab lager. Ret til prisændringer forbeholdes.

Betaling

  • Som udgangspunkt netto kontant, evt. forudbetaling.
  • Morarenter 1 ½ % pr. måned.
  • Eurotrees Denmark har ejendomsretten til det solgte, indtil det fulde beløb er betalt.

Forsendelse

Vores leverancer sker i samarbejde med anerkendte transportører og servicepartnere. Leveringsomkostningerne beregnes afhængig af deres vægt og størrelse og sendes så billigt som muligt. Eurotrees Denmark leverer i hele Europa
Som udgangspunkt sender Eurotrees Denmark varerne samme dag, hvis ordren er angivet inden for normal arbejdstid. Bestilte varer sendes som udgangspunkt samlet.
Forsendelsen sker for købers regning og risiko.

Reklamation

Reklamationer skal være os i hænde senest 2 dage efter modtagelsen af varen. Herudover skal der reklameres i overensstemmelse med købelovens bestemmelser. Ved reklamation angives ordrenummer eller fakturanummer.

Returvarer

Sendes for købers regning og tages kun retur efter aftale.

Ændringer

Ret til specifikations- og prisændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer

Erstatning og ansvarsfrihed

Køber kan kræve erstatning i henhold til gældende dansk lovgivning. Dog gælder den begrænsning, at køber maksimalt kan kræve erstatning for forsinkelse eller mangler svarende til det købte produkts/de købte produkters værdi.

Yderligere gælder den begrænsning, at Eurotrees Denmark ikke hæfter for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Eurotrees Denmark, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller går opfyldelsen urimelig byrdefuld:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangel ved eller forsinkelse af leverance fra underleverandører og fra leverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Produktansvar

For produktansvar gælder reglerne i Produktansvarsloven.
I det omfang andet ikke er ufravigelige retsregler er Eurotrees Denmark ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Eurotrees Denmark er ikke ansvarlig for skader forvoldt af solgte produkter på genstande, der ikke har karakter af forbrugerting, jf. Produktansvarsloven § 2, stk. 2, jf. § 12.

Værneting

Der er værneting ved Byretten i Kolding eller ved Vestre Landsret.

Dansk ret finder anvendelse.